top of page

Estudiem la bíblia

Acompanya’ns a conèixer com ens parla Déu a través de la seva Paraula, què ens diu als homes i dones d’avui.

Aprèn a relacionar-te amb Déu i com aprofundir aquesta relació. Aprèn a ser un agent de canvi a la nostra societat a la llum dels principis bíblics.

La Bíblia és el nostre veritable manual de vida. 

La Bíblia transforma vides.

bottom of page