top of page

¿Què creiem?

Què és ser protestant?

Es denomina protestantisme al moviment religiós-polític-social iniciat a principis del s XVI amb l’objectiu de reformar l’Església Catòlica, i que va provocar la fractura la la unitat religiosa europea. Un monjo, Martí Luter (professor de Teologia) va encapçalar el moviment, argumentant que l’Església s’havia separat de les ensenyances bíbliques de Jesús, en qui es basa el cristianisme, tot desafiant l’autoritat del Papat. Las ruptura amb l’Església catòlic-romana va posar en marxa la Reforma Protestant, defensant idees com la relació personal i directa de l’indivu amb Déu sense cap institució pel mig, o la lliure interpretació de la Bíblia. El terme protestant va ser imposat com un sobrenom pejoratiu per als qui van seguir les idees de Luter.

 

Què és ser evangèlic?

La paraula ve del grec “Euangelion” (Evangeli o Bones noves): de eu- “bon” i angelion- “missatge”. Ser evangèlic significa ser cristià, és a dir, actuar i viure d’acord amb les bones noves del missatge del Nou Testament. El terme evangèlic s’utilitza per a designar genèricament als cristians protestant i les seves esglésies. Sovint s’utilitza indistintament la paraula “evangelistas”, però el significat és diferent donat que aquest designa cada un dels quatre deixebles de Jesús amb qui s’identifiquen els Evangelis del Nou Testament.

Quins són els nostres valors?​

Vivim a una societat sense valors. S’ha passat de tenir-ne uns de molt estrictes i imposats, a un buit total i preocupant. Enmig d’aquesta situación, per a nosaltres la çBíblia aporta llum, especialmente les paraules que Jesús va pronunciar al conegut “Sermó de la Muntanya”, que llegim a l’Evangeli de Mateu 5. Aquest pot ser considerat com a un decàlog dels nostres valors. Concretament, Jesús parla de:

 

Confiança en Déu: “Déu beneeix als que confíen plenament en Ell, donat que formen part del seu Regne” (v.3).

Consol: “Déu beneeix als que pateixen, perquè Ell els consolarà” (v.4)

Humilitat: “Déu beneeix als humils, perquè ells seràn els amos de la Terra” (v.5)

Justícia: “Déu beneeix als que desitgen la justicia, doncs Ell cumplirà el seu desig” (v.6)

Compassió: “Déu beneeix als que són compassius, doncs Ell serà compassiu amb ells” (v.7)

Sinceritat: “Déu beneeix als que tenen un cor pur, doncs ells veuràn a Déu” (v.8)

Pau: “Déu beneeix als que treballen per a que hi hagi pau al Món, perquè ells serán anomenats fills de Déu”. (v.9)

Mediació: “ Per això, si en el moment de presentar la teva ofrena a l'altar, allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.” (vs. 23 i 24)

Fidelitat: “També sabeu que es va dir als antics: No trenquis els juraments. I encara: Compleix allò que has jurat al Senyor.” (v.33) i “Digueu sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de més, ve del Maligne” (v.37)

No violencia: “Ja sabeu que es va dir: Ull per ull , i dent per dent. Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra.” (vs. 38 i 39).

Compartir: “Dóna a qui et demana; no et desentenguis del qui et vol manllevar.” (v.42) i “Ja sabeu que es va dir: Estima els altres , però no estimis els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè, si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans? I, si només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans?.” (vs. 43-47).

bottom of page